{"JS_DECIMAL_SEPERATOR_AND_GROUPING_SEPERATOR_CANT_BE_SAME":"Decimaal scheidingsteken en groepscheidingsteken kunnen niet hetzelfde zijn","JS_ENTER_OLD_PASSWORD":"Voer a.u.b. uw oude wachtwoord in.","JS_ENTER_NEW_PASSWORD":"Voer a.u.b. uw nieuwe wachtwoord in.","JS_ENTER_CONFIRMATION_PASSWORD":"Voer a.u.b. nogmaals uw wachtwoord in ter bevestiging.","JS_REENTER_PASSWORDS":"A.u.b. de wachtewoorden opnieuw invoeren. Het \\\"nieuwe wachtwoord\\\" en \\\"wachtwoord ter bevestiging\\\" zijn niet gelijk.","JS_INVALID_PASSWORD":"U moet een geldige gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.","JS_PASSWORD_CHANGE_FAILED_1":"Wijzigen wachtwoord voor gebruiker ","JS_PASSWORD_CHANGE_FAILED_2":" is mislukt. Een nieuw wachtwoord moet worden aangemaakt.","JS_PASSWORD_INCORRECT_OLD":"Onjuist oude wachtwoord ingevoerd. Graag opnieuw invoeren.","JS_EMAIL_SERVER_CONFIGURATION":"Configureer a.u.b. uw uitgaande server instellingen op de instellingenpagina","JS_SMS_SERVER_CONFIGURATION":"Configureer a.u.b. uw SMS notifier op de SMS notifier instellingenpagina","JS_PLEASE_SELECT_ONE_RECORD":"Selecteer a.u.b. minstens \u00e9\u00e9n record","JS_PLEASE_ENTER_VALID_EMAIL_ADDRESS":"Voer a.u.b. een geldig e-mailadres","JS_CONTAINS_ILLEGAL_CHARACTERS":"bevat ongeldige tekens","JS_PHONE_NUMBER_LENGTH_EXCEEDED":"lengte van telefoonummer langer dan maximum","JS_ACCEPT_POSITIVE_NUMBER":"accepteerd alleen positieve waarden","JS_VALUE_SHOULD_BE_GREATER_THAN_ZERO":"waarde moet groter zijn dan nul","JS_NUMBER_SHOULD_BE_LESS_THAN_32":"Getal moet lager zijn dan 32","JS_PLEASE_ENTER_VALID_DATE":"Voer s.v.p. geldige Datum in","JS_PLEASE_ENTER_VALID_TIME":"Voer s.v.p. geldige Tijd in","JS_INVALID_PAGE_NUMBER":"Ongeldig paginannummer","INVALID_NUMBER_OF":"Ongeldig aantal","INVALID_NUMBER":"Ongeldig getal","JS_LBL_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE":"Weet u zeker dat u deze wilt verwijderen?","OVERWRITE_EXISTING_MSG1":"Overschrijf het bestaande adres met het geselecteerde adres? ","OVERWRITE_EXISTING_MSG2":"Adresgegevens","SINGLE_Accounts":"Organisatie","SINGLE_Contacts":"Contact","LBL_DELETE_CONFIRMATION":"Weet u zeker dat u wilt verwijderen?","LBL_MASS_DELETE_CONFIRMATION":"Weer u zeker dat u de geselecteerde records wilt verwijderen?","JS_LBL_SAVE":"Opslaan","JS_LBL_CANCEL":"Annuleren","SHOULD_BE_LESS_THAN_TODAY":"Moet plaatsvinden voor vandaag","JS_PLEASE_SELECT_ATLEAST_ONE_OPTION":"Selecteer a.u.b. minstens 1 optie","JS_SELECT_MODULE":"Selecteer a.u.b. een Module","JS_PLEASE_SELECT_ATLEAST_ONE_MANDATORY_FIELD":"Selecteer a.u.b. minstens 1 verplicht veld","JS_PLEASE_ENTER_INTEGER_VALUE":"Voer a.u.b. een integere waarde in","JS_PLEASE_ENTER_DECIMAL_VALUE":"Voer a.u.b. een decimale waarde in","JS_SHOULD_BE_LESS_THAN_CURRENT_DATE":"moet kleiner zijn dan de huidige datum","JS_SHOULD_BE_GREATER_THAN_CURRENT_DATE":"moet groter zijn dan de huidige datum","JS_SHOULD_BE_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO":"moet groter zijn dan of gelijk zijn aan","JS_SHOULD_BE_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO":"moet kleiner zijn of gelijk zijn aan","JS_CURRENT_DATE":"Huidige datum","JS_PERCENTAGE_VALUE_SHOULD_BE_LESS_THAN_100":"Percentage moet lager zijn dan 100","JS_ACCEPT_ONLY_NUMBER":"Accepteert alleen getallen","JS_THIS_FILE_HAS_ALREADY_BEEN_SELECTED":"Dit Bestand is al geselecteerd","JS_MAX_FILE_UPLOAD_EXCEEDS":"max bestandsomvang voor upload overschreden","JS_THIS_DOCUMENT_HAS_ALREADY_BEEN_SELECTED":"Dit document is al gekoppeld","JS_FAILED_TO_SAVE":"Opslaan van wijzigingen op de server is mislukt","JS_IMPORT_FILE_CAN_NOT_BE_EMPTY":"Het te importeren bestand mag niet Leeg zijn","JS_PLEASE_SELECT_ONE_FIELD_FOR_MERGE":"Selecteer minstens 1 veld als samenvoegcriterium","JS_MAP_NAME_CAN_NOT_BE_EMPTY":"De Mapnaam mag niet leeg zijn","JS_MAP_NAME_ALREADY_EXISTS":"Mapnaam bestaat al","JS_SELECT_FILE_EXTENSION":"Selecteer a.u.b. een bestand met de volgende extentie:","JS_UPLOADED_FILE_SIZE_SHOULD_BE_LESS_THAN":"Upload bestandsomvang moet minder zijn dan","JS_UPLOADED_FILE_SIZE_EXCEEDS":"Uploaded fileomvang is overschreden","JS_PLEASE_SPLIT_FILE_AND_IMPORT_AGAIN":"Splits het bestand s.v.p. in kleinere bestanden en importeer opnieuw.","JS_FIELD_MAPPED_MORE_THAN_ONCE":"Veld is meermalen gemapped","JS_MAP_MANDATORY_FIELDS":"Map a.u.b. de verplichte velden","JS_PLEASE_ENTER_SOME_VALUE":"Voer a.u.b. een waarde in om te zoeken","JS_YOU_CAN_SELECT_ONLY":"U kunt allen selecteren","JS_ITEMS":"items","JS_LBL_PERMISSION":"Permissies","JS_CHECK_FILE_INTEGRITY":"Controleer Bestandsintegriteit","JS_DUPLICATE_RECORD":"Dubbel Record","JS_IS_ENABLED":"is aangezet","JS_IS_DISABLED":"is uitgezet","JS_PLEASE_ENTER_SOME_TEXT_FOR_COMMENT":"Voer a.u.b. wat tekst in als opmerking","JS_LBL_COMMENT_VALUE_CANT_BE_EMPTY":"De waarde in Opmerking mag niet leeg zijn","JS_REQUIRED_FIELD":"* Dit veld is verplicht","JS_CAN_NOT_REMOVE_DEFAULT_WIDGET":"De standaard Widget kan niet worden verwijderd","JS_NO_CREATE_OR_NOT_QUICK_CREATE_ENABLED":"U heeft geen permissie om records aan te maken of niet voor snelle aanmaak","LBL_IMAGE_DELETED_SUCCESSFULLY":"Afbeelding succesvol verwijderd","LBL_IMAGE_NOT_DELETED":"Afbeelding niet verwijderd","LBL_YES":"Ja","LBL_NO":"Geen","AM":"AM","PM":"PM","JS_ERROR":"Fout","JS_INFORMATION":"Informatie","JS_DO_NOT_HAVE_AN_EMAIL_ID":"heeft geen e-mailadres","NONE_OF_THE_FIELD_VALUES_ARE_CHANGED_IN_MASS_EDIT":"Geen van de veldwaarden zijn veranderd met deze bulk edit","JS_PLEASE_SELECT_AN_ACCOUNT_TO_COPY_ADDRESS":"Selecteer a.u.b. een Organisatie om adres te kopi\ufffdren","JS_PLEASE_SELECT_AN_CONTACT_TO_COPY_ADDRESS":"Selecteer a.u.b. een Contact om adres te kopi\ufffdren","JS_SELECTED_ACCOUNT_DOES_NOT_HAVE_AN_ADDRESS":"De geselecteerde Organisatie heeft geen adres om te kopi\ufffdren","JS_SELECTED_CONTACT_DOES_NOT_HAVE_AN_ADDRESS":"Het geselecteerde Contact heeft geen adres om te kopi\ufffdren","JS_PLEASE_ENTER_PRIMARY_EMAIL_VALUE_TO_ENABLE_PORTAL_USER":"Voer a.u.b. primaire e-mailadres in om de Portaalgebruiker te activeren","JS_PRIMARY_EMAIL_FIELD_DOES_NOT_EXISTS":"Primare e-mail veld is niet beschikbaar om Portaalgebruiker te activeren","JS_PLEASE_ENTER_A_TAG":"Voer a.u.b. een tag in","JS_TAG_NAME_ALREADY_EXIST":"Label bestaat al","JS_MAX_TAG_LENGTH_EXCEEDS":"Lengte van Label overschrijd maximale lengte","JS_NO_VIEW_PERMISSION_AFTER_SAVE":"U heeft geen rechten om dit record na opslaan te bekijken. Wilt u doorgaan?","JS_NO_RECORDS_RELATED_TO_THIS_FILTER":"Geen Records gerelateerd aan dit Filter","JS_START_DATE_TIME":"Startdatum & Tijd","JS_END_DATE_TIME":"Einddatum & Tijd","JS_POSTPONE":"Uitstellen","JS_MESSAGE":"Bericht","JS_MASS_EDIT_LIMIT":"Massa werking bewerken kan op 500 of minder records tegelijk","JS_SUCCESSFULLY_PINNED":"Shortcut succesvol toegevoegd","JS_SUCCESSFULLY_UNPINNED":"Shortcut succesvol verwijderd","JS_SHORTCUT_ALREADY_ADDED":"Deze shortcut is al toegevoegd","JS_MODULE_ENABLED":"Module Geactiveerd","JS_MODULE_DISABLED":"Module Uitgezet","JS_VALUE_SHOULD_NOT_BE_LESS_THAN":"Frequentie van een Crontaak moet niet minder zijn dan","JS_MINUTES":"mins","JS_ITEM_RENAMED_SUCCESSFULLY":"Item Succesvol Hernoemd","JS_ITEM_ADDED_SUCCESSFULLY":"Item Succesvol Toegevoegd","JS_NO_ITEM_SELECTED":"Geen item Geselecteerd","JS_MORE_THAN_ONE_ITEM_SELECTED":"Meer dan \ufffd\ufffdn Item geselecteerd","JS_ITEMS_DELETED_SUCCESSFULLY":"Items Succesvol Verwijderd","JS_DUPLIACATE_ENTRIES_FOUND_FOR_THE_VALUE":"Dubbele entries gevonden voor de waarde","JS_USER_EXISTS":"Gebruiker bestaat al","JS_PBX_CALL_FROM":"bellen vanaf","JS_PBX_INCOMING_CALL":"Inkomend gesprek","JS_PBX_OUTGOING_SUCCESS":"De ontvanger uitbreiding halen om het nummer te bellen","JS_PBX_OUTGOING_FAILURE":"Bel mislukt","JS_PBX_FILL_ALL_FIELDS":"Gelieve alle velden in te vullen","JS_CHANGES_WILL_BE_LOST":"Uw wijzigingen zullen verloren gaan!"}
Vtiger login page